Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais, neatskaičius mokesčių:

2019 metai. Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2020 metai. Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
 Pareigybės pavadinimas Darbuot. skaičius (padauginta iš 1,289) Darbuot. skaičius I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Pedagoginis personalas:
 Mokytojas (4,6 et.) 7 823 7 826 826 1083
 Auklėtojas (8,4 et.) 11 815 11 801 761 899
 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas (1,5 et.) 2 836 2 816 777 971
 Logopedas (1 et.) 2 541 2 536 524 536
 Meninio ugdymo pedagogas (0,75 et.) 2 355 2 351 334 414
Kitas personalas:
 Dietistas (0,75 et.) 2 334 2 331 325 335
 Ūkvedys (0,75 et.) 2 349 2 340 314 330
 Auklėtojo padėjėjas  (7,8 et.) 9 523 9 511 501 522
 Mokytojo padėjėjas (1,75 et.) 4 241 4 273 269 304
 Sandėlininkas (0,5 et.) 2 192 2 190 190 190
 Skalbėjas (0,75 et.) 2 208 2 227 227 227
 Virėjas (3 et.) 3 770 3 749 723 732
 Valytojas (1,25 et.) 3 232 3 252 252 252
 Pastatų priežiūros darbininkas (1 et.) 2 332 2 325 313 316
 Kiemsargis (1,25 et.) 3 230 2 253 253 253
 Sargas (2,25 et.) 5 363 5 370 389 357

Parengė vyriausias buhalteris Andrius Šimulynas
Atnaujinta: 2020-10-22