Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais, neatskaičius mokesčių.

  2020 metai. Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

2021 metai. Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 Pareigybės pavadinimas Darbuot. skaičius (padauginta iš 1,289) Darbuot. skaičius I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Pedagoginis personalas:
 Mokytojas (4,57 et.) 6 980 6 1190 1263 1210 1255
 Auklėtojas (8,4 et.) 11 918 11 960 1011 1139 1060
 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas (1,5 et.) 2 909 2 1020 1045 1207 1112
 Logopedas (1 et.) 2 538 2 538 545 539 716
 Meninio ugdymo pedagogas (0,75 et.) 2 406 2 531 539 747 712
Kitas personalas:
 Dietistas (0,75 et.) 2 332 2 339 325 331 383
 Ūkvedys (0,75 et.) 2 327 2 340 334 327 348
 Auklėtojo padėjėjas  (7,8 et.) 9 514 9 655 664 671 762
 Mokytojo padėjėjas (3,6 et.) 6 309 7 332 290 446 482
 Sandėlininkas (0,5 et.) 2 190 2 208 205 205 213
 Skalbėjas (0,75 et.) 2 227 2 241 243 241 241
 Virėjas (3 et.) 3 732 3 792 820 820 951
 Valytojas (1,25 et.) 3 252 3 268 270 268 268
 Pastatų priežiūros darbininkas (1 et.) 2 324 2 416 400 415 428
 Kiemsargis (1,25 et.) 3 252 2 268 268 268 268
 Sargas (2,25 et.) 5 376 5 401 443 462 465

Parengė vyriausias buhalteris Andrius Šimulynas
Atnaujinta: 2022-01-19