Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių:

2018 metai. Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2019 metai. Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
 Pareigybės pavadinimas Darbuot. skaičius (padauginta iš 1,289) Darbuot. skaičius I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
 Pedagoginis personalas:
 Mokytojas (4,2 et.) 7 782 7 836 827
 Auklėtojas (8,4 et.) 10 765 11 821 818
 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas (1,5 et.) 2 679 2 837 835
 Logopedas (1 et.) 2 446 2 549 545
 Meninio ugdymo pedagogas (0,75 et.) 2 322 2 364 360
 Kitas personalas:
 Slaugytojas-dietistas (0,75 et.) 2 327 2 335 335
 Ūkvedys (0,75 et.) 2 340 2 350 348
 Aklėtojo padėjėjas (7,8 et.) 9 483 9 524 530
 Mokytojo padėjėjas (1,5 et.) 4 213 4 231 236
 Sandėlininkas (0,5 et.) 2 177 2 192 192
 Skalbėjas (0,75 et.) 2 196 2 208 208
 Virėjas (3 et.) 3 715 3 772 768
 Valytojas (1,25 et.) 3 212 3 231 232
 Pastatų priežiūros darbininkas (1 et.) 2 288 2 333 333
 Kiemsargis (1,25 et.) 3 162 2 231 230
 Sargas (2,25 et.) 5 339 5 346 349

Parengė vyriausias buhalteris Andrius Šimulynas
Atnaujinta: 2019-08-14