Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais, neatskaičius mokesčių.

  2019 metai. Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

2020 metai. Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 Pareigybės pavadinimas Darbuot. skaičius (padauginta iš 1,289) Darbuot. skaičius I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Pedagoginis personalas:
 Mokytojas (4,57 et.) 7 823 6 826 826 1083 1184
 Auklėtojas (8,4 et.) 11 815 11 801 761 899 1210
 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas (1,5 et.) 2 836 2 816 777 971 1072
 Logopedas (1 et.) 2 541 2 536 524 536 555
 Meninio ugdymo pedagogas (0,75 et.) 2 355 2 351 334 414 526
Kitas personalas:
 Dietistas (0,75 et.) 2 334 2 331 325 335 335
 Ūkvedys (0,75 et.) 2 349 2 340 314 330 325
 Auklėtojo padėjėjas  (7,8 et.) 9 523 9 511 501 522 521
 Mokytojo padėjėjas (3,6 et.) 4 241 6 273 269 304 389
 Sandėlininkas (0,5 et.) 2 192 2 190 190 190 190
 Skalbėjas (0,75 et.) 2 208 2 227 227 227 227
 Virėjas (3 et.) 3 770 3 749 723 732 725
 Valytojas (1,25 et.) 3 232 3 252 252 252 252
 Pastatų priežiūros darbininkas (1 et.) 2 332 2 325 313 316 341
 Kiemsargis (1,25 et.) 3 230 2 253 253 253 248
 Sargas (2,25 et.) 5 363 5 370 389 357 389

Parengė vyriausias buhalteris Andrius Šimulynas
Atnaujinta: 2021-01-05