Informacijos apie apsisprendimą lankyti ugdymo įstaigą patikslinimas


Vaiko  tėvai  (globėjai,  rūpintojai)  kasmet, iki  rugpjūčio  15  d., raštu (užpildydami sutikimo formą) turi informuoti ugdymo įstaigą,  kurioje  yra paduotas  prašymas,  ar  nepasikeitė  jų  apsisprendimas  dėl  vaiko  ugdymo ikimokyklinio  ar  priešmokyklinio  ugdymo  grupėje  nuo  einamų  metų rugsėjo 1 d. Iki  nurodyto  termino  nepatikslinus  savo  apsisprendimo  lankyti  ugdymo įstaigą, vaikai į ją priimami tik esant laisvoms vietoms. 
Direktorė