Brandumo mokytis nustatymas

Tėvams pageidaujant, kad vaikas į priešmokyklinę grupę būtų priimtas anksčiau nei jam sueina šešeri metai, o į mokyklą –anksčiau nei jam sueina septyneri metai, Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nuo gegužės mėn. 1 d. iki rugpjūčio mėn. 31 d. atliekamas Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimas
Būtina išankstinė registracija telefonu 8 447 51192