Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. ugdymo institucijoms nebeišduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a), kuria pateisinamas darželinukų neatvykimas į ugdymo įstaigą.           

Nelankytas dėl ligos dienas pateisina tėveliai raštu. Formą, kurią reikės pildyti, pateiks grupės auklėtojos. Už praleistas dienas dėl ligos darželio ugdytiniams mokestis už maitinimą nebus skaičiuojamas.            

Vaikui sunegalavus, jau pirmą dieną tėvai ar globėjai turi patys pranešti apie tai grupės auklėtojai iš pat ryto, iki 9 val., telefonu ar kitomis priemonėmis ir prisiimti visą atsakomybę už vaiko neatvykimą į įstaigą.

Administracija