Nuo birželio 17 d. ugdymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse organizuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ .

Gerbiami tėveliai, prašome atkreipti dėmesį, kad į darželį priimami tik visiškai sveiki vaikai.  Atvykus į darželį ir išvykstant iš jo, matuojama ir fiksuojama vaikų temperatūra.

Vaikus atlydėkite tik į rūbinėlę. Į grupės kambarį užeiti draudžiama. Atlydint ir pasiimant vaikus iš darželio, rekomenduojama dėvėti kaukes, respiratorius ar kitas apsaugos priemones.

Būkime atsakingi, saugokime savo ir kitų sveikatą.