Nuo gegužės 18 d. atnaujinamas ugdymo paslaugų teikimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir 2020 m.gegužės 13 d. sprendimu Nr. V-1143 dėl papunkčio 2.7.6 pakeitimo

Gerbiami tėveliai, prašome atkreipti dėmesį, kad į darželį priimami tik visiškai sveiki vaikai.  Atvykus į darželį ir išvykstant iš jo, matuojama ir fiksuojama vaikų temperatūra.

Vaikus atlydėkite tik į rūbinėlę. Į grupės kambarį užeiti draudžiama. Atlydint ir pasiimant vaikus iš darželio, būtina dėvėti kaukes, respiratorius ar kitas apsaugos priemones.

Būkime atsakingi, saugokime savo ir kitų sveikatą.