Jurbarko švietimo centro Pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. Nr. V-36 įsakymu ,,Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, nuo 2020 m. kovo mėn. 16 d. iki paskelbto karantino pabaigos darbą vykdys nuotoliniu būdu.

Tarnybos specialistų atliekamos funkcijos:

  • Nuotoliniu būdu teikia informacinio konsultavimo paslaugas, metodinę pagalbą ugdymo įstaigų administracijai, Vaiko gerovės komisijoms, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams.
  • Nuotoliniu būdu teikia individualias konsultacijas mokinių tėvams  (globėjams, rūpintojams) ir  mokiniams.
  • Prioritetine tvarka bus teikiama pagalba, susijusi su karantino laikotarpiu susidariusiomis krizinėmis situacijomis PPT aptarnaujamoje teritorijoje.
  • Specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimai karantino laikotarpiu neatliekami.

Dėl psichologinių konsultacijų prašome kreiptis:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais (8-12 val., 13-17 val.) telefonu 8-69011229

Penktadieniais (8-12 val., 13-17 val.) telefonu 8-619 11017

arba el. paštuppt@jurbarkosc.lt

Dėl metodinės pagalbos prašome kreiptis:

Pirmadieniais – penktadieniais (10-16 val.,) telefonu 8-629 48702

arba el. paštuppt@jurbarkosc.lt

SVARBU: registruojantis el. paštu, prašome nurodyti konsultuojamojo amžių, pageidaujamą konsultantą (psichologą, socialinį pedagogą, logopedą, specialųjį pedagogą), pageidaujamą konsultacijų laiką, kreipimosi tikslą/problemą. Konsultantas susisieks su Jumis. Į elektroniniu paštu gautus laiškus atsakysime per 24 valandas.

SVARBU: jei ugdymo įstaigoje nėra specialiojo pedagogo, logopedo, pagal poreikį dėl metodinės pagalbos prašome kreiptis:

Pirmadieniais – penktadieniais (10-16 val.) telefonu 8-629 48702 arba el. paštuppt@jurbarkosc.lt