Visi dirbantys asmenys moka pajamų mokestį, kurį vėliau LR Vyriausybė, paskirsto, jos manymu, svarbiausioms sritims. Kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis taip pat gali įsitraukti į šį procesą ir nuspręsti, kaip turėtų būti panaudojami 1,2 proc. nuo jo sumokėto pajamų mokesčio. Būtume dėkingi, jei šią paramos dalį paskirtumėte Jurbarkų darželiui-mokyklai.

Jūsų paramos dėka mes galime turtinti įstaigos materialinę bazę, įsigyti ugdymo proceso tobulinimui bei kitų įstaigos veiklai reikalingų priemonių.

Dėkojame už 2019 metais Jūsų skirtą paramą. Čia galite susipažinti su paramos lėšų panaudojimo ataskaita .

Iki 2022 m. prašymus pervesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos gavėjams FR0512 forma (toliau – prašymas) gali būti teikiamas:

Nuo 2022 m. bus priimami tik e. būdu pateikti prašymai, tuo tarpu popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.