Visi dirbantys asmenys moka pajamų mokestį, kurį vėliau LR Vyriausybė, paskirsto, jos manymu, svarbiausioms sritims. Kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis taip pat gali įsitraukti į šį procesą ir nuspręsti, kaip turėtų būti panaudojami 1,2 proc. nuo jo sumokėto pajamų mokesčio. Būtume dėkingi, jei šią paramos dalį paskirtumėte Jurbarkų darželiui-mokyklai.

Jūsų paramos dėka mes galime turtinti įstaigos materialinę bazę, įsigyti ugdymo proceso tobulinimui bei kitų įstaigos veiklai reikalingų priemonių.

Prašymą skirti dalį sumokėto GPM paramai galima pateikti iki š. m. gegužės 2 d. per EDS, adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymą skirti paramą gyventojai gali rasti dažniausiai pildomų formų sąraše. Detali instrukcija, kaip pateikti prašymą skirti paramą, skelbiama VMI svetainėje. Gyventojų užpildyti popieriniai prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.

Dėkojame už 2021 metais Jūsų skirtą paramą.