Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki gruodžio 31 d. 24:00 val. visoje šalyje – karantino režimas.

Susipažinkite su aktualia informacija:

  1. Dėl karantino paskelbimo LR teitorijoje: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/asr
  2. Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų:https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/50842c80203f11eb9604df942ee8e443?jfwid=-kyrux94cc
  3. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų:https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/400a2fd3203f11eb9604df942ee8e443?jfwid=nj21zph5y
  4. Jurbarko r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas “Dėl ugdymo proceso organizavimo karantino metu”
  5. “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo”pakeitimo