VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DOKUMENTAI skaityti čia …
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

Pirmininkas Vida Juzikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininko pavaduotoja Vidutė Mockienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rotulių sk.

Sekretorė Daiva Grigaitienė, sekretorė buhalterė

Nariai

  • Virginija Samajauskienė, direktorė
  • Airina Jurgilienė, VšĮ Jurbarko socialinės paslaugos, socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Jurbarkų sen., tėvų atstovė
  • Nijolė Sokolova, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
  • Jurgita Vainikonienė, auklėtoja Rotulių sk.
  • Rita Bartkaitienė, pradinių klasių mokytoja
  • Rūta Izokaitienė , logopedė
  • Rasita Šimkienė, auklėtoja