VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DOKUMENTAI skaityti čia …
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

Pirmininkas Vida Juzikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininko pavaduotoja Vidutė Mockienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rotulių sk.

Sekretorė Daiva Grigaitienė, sekretorė buhalterė

Nariai

  • Virginija Samajauskienė, direktorė
  • Regina Abromikienė, pradinių klasių mokytoja
  • Nijolė Sokolova, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
  • Jurgita Vainikonienė,  ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rotulių sk.
  • Rita Bartkaitienė, pradinių klasių mokytoja
  • Rūta Izokaitienė , logopedė
  • Rasita Šimkienė, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytoja