1. Nuo kovo 30 dienos  Jurbarkų darželyje-mokykloje organizuojamas nuotolinis ugdymas(-is).

2. Nuotoliniam ugdymui(-si) bus naudojama Facebook platforma, el. dienynas ,,EDUKA‘‘ (Nuotolinis mokymas organizuojamas per ,,EDUKA‘‘ dienyną, todėl visa informacija ir tėvams, ir mokiniams skelbiama tik dienyne).

3. Mokiniai privalo kiekvieną dieną prisijungti prie elektroninio dienyno, perskaityti pateiktą informaciją ir atlikti nurodytas užduotis. 

4. Tėvai (globėjai) – ugdytojų pagalbininkai, padedantys vaikams sužinoti temas, veiklas, užduotis.

SVARBU:

4.1. kad tėvai (globėjai) turėtų IKT įrenginį (kompiuterį, išmanųjį telefoną), interneto prieigą;

4.2. kad tėvai (globėjai) būtų prisijungę prie el. dienyno „EDUKA“.

5. Organizuojamas asinchroninis nuotolinis ugdymas: pateiktą mokomąją medžiagą galima naudoti bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje.

6. Tėvai privalo informuoti ( arba el. paštu) klasių vadovus apie vaiko ligą ir negalėjimą dalyvauti ugdymo procese.

7. Visus klausimus, kurie kyla, pirmiausia užduokite skambindami įprastais auklėtojų ir mokytojų telefonais.

Kiti, jums svarbūs tel. nr.:

(8-612)34400 – įstaigos direktorė;

 (8-656)55930 įstaigos direktorės pavaduotoja ugdymui. 

PRAŠYMAS. Kantriai būkime namuose, mokykimės ugdytis kitaip, būkime atsakingi už savo šeimos ir kitų sveikatą.

Ugdymo(-si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Pradinis ugdymas(-is) organizuojamas, vadovaujantis 2019-2020 m. pamokų tvarkaraščiu.