Gegužės 13 d. 16 val. vyks nuotolinis (ZOOM) susitikimas su Jurbarko r. savivaldybės atstovais dėl Mokyklų tinklo pertvarkos 2021 – 2025 metais bendrojo plano projekto pristatymo Jurbarkų darželio-mokyklos bendruomenei ir viešojo svarstymo.

Pageidaujančius dalyvauti susitikime, prašome gegužės 13 d. kreiptis į įstaigos administraciją dėl prisijungimo nuorodos.