Visi dirbantys asmenys moka pajamų mokestį, kurį vėliau LR Vyriausybė, paskirsto, jos manymu, svarbiausioms sritims. Kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis taip pat gali įsitraukti į šį procesą ir nuspręsti, kaip turėtų būti panaudojami 1,2 proc. nuo jo sumokėto pajamų mokesčio. Būtume dėkingi, jei šią paramos dalį paskirtumėte Jurbarkų darželiui-mokyklai.

Jūsų paramos dėka mes galime turtinti įstaigos materialinę bazę, įsigyti ugdymo proceso tobulinimui bei kitų įstaigos veiklai reikalingų priemonių.

Dėkojame už 2020 metais Jūsų skirtą paramą. Čia galite susipažinti su paramos lėšų panaudojimo ataskaita .

Prašymus pervesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos gavėjams FR0512 forma (toliau – prašymas) gali būti teikiamas užpildžius prašymą elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Atsivėrusiame EDS lange pasirinkite tokius žingsnius: 1. Deklaravimas. 2. Pildyti formą. 3. Dažniausiai pildomos formos. 4. Prašymas skirti paramą.