• Akvilė Jociutė, direktorė
  • Vida Juzikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
  • Vidutė Mockienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rotulių sk.