Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarka.

Nuo 2021 m. spalio 1 d. įsigaliojo šios tvarkos pakeitimas.