DARBO TAISYKLĖS  skaityti …

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Kontaktai
1. Virginija
Samajauskienė
Direktorė III vadybinė kategorija;
vyr. auklėtojos
kvalifikacinė kategorija
Tel. (8 447) 72422
direktore@jurbarkudm.lt
2. Vida
Juzikienė
Direktorės
pavaduotoja
ugdymui,
auklėtoja
III vadybinė kategorija;
vyr. auklėtojos
kvalifikacinė kategorija
Tel. (8 447) 72402
pavaduotoja@jurbarkudm.lt
3. Ingrida
Gelžinytė
Auklėtoja Auklėtojos 
kvalifikacinė kategorija
 
4. Genovaitė
Grikšelienė
Auklėtoja Vyr. auklėtojos
kvalifikacinė kategorija
 
5. Nijolė
Macaitienė
Auklėtoja Auklėtojos metodininkės 
kvalifikacinė kategorija
 
6. Rita
Pielikienė
Auklėtoja Auklėtojos metodininkės
kvalifikacinė kategorija
 
7. Nijolė
Sokolova
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogė
Vyr. auklėtojos
kvalifikacinė kategorija
 
8. Rasita
Šimkienė
Auklėtoja Vyr. auklėtojos
kvalifikacinė kategorija
 
9. Aušra
Ališauskienė
Mokytoja,
logopedė
Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija;
logopedės metodininkės
kvalifikacinė kategorija
 
10. Rita
Bartkaitienė
Mokytoja Mokytojos metodininkės
kvalifikacinė kategorija
 
11. Regina
Abromikienė
Mokytoja Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
 
12. Daiva 
Adomaitienė
Mokytoja Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
 
13. Alvyda
Latožienė
Muzikos mokytoja,
meninio ugdymo
pedagogė
Vyr. muzikos mokytojos
kvalifikacinė kategorija
 
14. Rūta
Izokaitienė
Logopedė Vyr. logopedės
kvalifikacinė kategorija
 
15. Diana
Arlauskaitė
Sporto būrelio
vadovė
Mokytojos ekspertės
kvalifikacinė kategorija
 
16. Alma
Logminienė
Ankstyvosios
užsienio
kalbos mokytoja
Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
 

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

  Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai
1. Andrius
Šimulynas
Vyriausiasis buhalteris Tel. (8 447) 72446
buhalterija@jurbarkudm.lt
2. Daiva
Grigaitienė
Sekretorė-buhalterė Tel. (8 447) 72349
info@jurbarkudm.lt
3. Rita
Kvietkienė
Ūkvedė,
patalpų valytoja
 Tel. (8 447) 72463
4. Martišienė
Ramutė
Slaugytoja-dietistė,
sandėlininkė,
naktinė sargė
 Tel. (8 447) 72463
5. Gražina
Gelžinienė
Vyr. virėja  
6. Vilma
Mickevičienė
Virėja  
7. Ramutė
Gedgaudienė
Auklėtojos padėjėja  
8. Vilija
Kulikauskienė
Auklėtojos padėjėja  
9. Rūta
Laurinaitienė
Auklėtojos padėjėja  
10. Sandra
Merzlikina
Auklėtojos padėjėja  
11. Jovita
Gaudinskienė
Auklėtojos padėjėja,
 
12. Edita
Šauklienė
Auklėtojos padėjėja,
mokytojo padėjėja
 
13.Virgina Klimienė Mokytojo padėjėja
13. Daliutė
Armonienė
Skalbėja  
14. Vida
Razmantienė
Kiemsargė, valytoja  
15. Auretas
Valaitis
Pastatų, statinių priežiūros ir remonto darbininkas  
13. Jonas
Petrauskas
Naktinis sargas  
14. Violeta
Dailidienė
Naktinė sargė  
15. Aivaras
Paulius
Naktinis sargas  
16. Ilona
Borkertė
Naktinė sargė  

ROTULIŲ SKYRIAUS  PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

  Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Kontaktai
1. Vidutė
Mockienė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui,
auklėtoja 
III vadybinė
kategorija
Tel. (8 447) 44 328
2. Rasa
Daunienė
Auklėtoja Auklėtojos metodininkės
kvalifikacinė kategorija
3. Jūratė
Trumpienė
Auklėtoja Vyr. auklėtojos
kvalifikacinė kategorija
4. Jurgita
Vainikonienė
Auklėtoja Vyr. auklėtojos
kvalifikacinė kategorija
5. Indrė
Pranaitytė
Logopedė Logopedės metodininkės
kvalifikacinė kategorija
6. Lina LukošienėMeninio ugdymo pedagogė

Tel.  (8 447) 72 349

ROTULIŲ SKYRIAUS DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

  Vardas,
pavardė
Pareigos Kontaktai
1. Zita
Bastienė
Dietistė, ūkvedė,
skalbėja, valytoja 
Tel. (8 447) 44328
2. Vidutė
Mockienė
Sandėlininkė  
3. Vida
Baranauskienė
Auklėtojos padėjėja
4. Laimutė
Mockienė
Auklėtojos padėjėja
5. Ilona
Plienaitienė
Virėja
6. Lina
Matulaitienė
Auklėtojos padėjėja
7. Alfonsas
Meleta
Pastatų, statinių priežiūros
ir remonto darbininkas,
kiemsargis
8. Aloyzas
Kiltinavičius
Kūrikas 
9. Egidijus
Bastys
Kūrikas