>> DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Kontaktai
1. Virginija
Samajauskienė
Direktorė III vadybinė kategorija;
vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
Tel. (8 447) 72422
direktore@jurbarkudm.lt
2. Vida
Juzikienė
Direktorės
pavaduotoja
ugdymui,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja
III vadybinė kategorija;
vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
Tel. (8 447) 72402
pavaduotoja@jurbarkudm.lt
3. Ingrida
Gelžinytė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
 
4. Genovaitė
Grikšelienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
 
5. Nijolė
Macaitienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojos metodininkės 
kvalifikacinė kategorija
 
6. Rita
Pielikienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojos metodininkės
kvalifikacinė kategorija
 
7. Nijolė
Sokolova
Priešmokyklinio
ugdymo mokytoja
Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
 
8. Rasita
Šimkienė
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
 
9. Aušra
Ališauskienė
Mokytoja,
logopedė
Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija;
logopedės metodininkės
kvalifikacinė kategorija
 
10. Rita
Bartkaitienė
Mokytoja Mokytojos metodininkės
kvalifikacinė kategorija
 
11. Regina
Abromikienė
Mokytoja Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
 
12. Daiva 
Adomaitienė
Mokytoja Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
 
13. Alvyda
Latožienė
Muzikos mokytoja,
meninio ugdymo
pedagogė
Vyr. muzikos mokytojos
kvalifikacinė kategorija
 
14. Rūta
Izokaitienė
Logopedė Vyr. logopedės
kvalifikacinė kategorija
 
15. Alma
Logminienė
Ankstyvosios
užsienio
kalbos mokytoja
Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
 

KITŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

  Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai
1. Andrius
Šimulynas
Vyriausiasis buhalteris Tel. (8 447) 72446
buhalterija@jurbarkudm.lt
2. Daiva
Grigaitienė
Sekretorė-buhalterė Tel. (8 447) 72349
info@jurbarkudm.lt
3. Rita
Kvietkienė
Ūkvedė, mokytojo padėjėja
 Tel. (8 447) 72463
4. Martišienė
Ramutė
Dietistė, sandėlininkė,
naktinė sargė
 Tel. (8 447) 72463
5. Gražina
Gelžinienė
Vyr. virėja  
6. Vilma
Mickevičienė
Virėja  
7. Ramutė
Gedgaudienė
Auklėtojos padėjėja  
8. Vilija
Kulikauskienė
Auklėtojos padėjėja  
9. Sandra
Merzlikina
Auklėtojos padėjėja  
11. Jovita
Gaudinskienė
Auklėtojos padėjėja
 
12. Edita
Šauklienė
Auklėtojos padėjėja  
13.Virgina Klimienė Mokytojo padėjėja
14. Ona PetrauskienėMokytojo padėjėja
15.Laimutė StrackienėMokytojo padėjėja
16. Daliutė
Armonienė
Skalbėja, mokytojo padėjėja  
17. Vida
Razmantienė
Kiemsargė, valytoja  
18. Auretas
Valaitis
Pastatų, statinių priežiūros ir remonto darbininkas  
19. Jonas
Petrauskas
Naktinis sargas  
20. Violeta
Dailidienė
Naktinė sargė  
21. Aivaras
Paulius
Naktinis sargas  
22. Ilona
Borkertė
Auklėtojos padėjėja, naktinė sargė  

ROTULIŲ SKYRIAUS  PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

  Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Kontaktai
1. Vidutė
Mockienė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
III vadybinė
kategorija
Tel. (8 447) 44 328
2. Rasa
Daunienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojos metodininkės
kvalifikacinė kategorija
3. Jūratė
Trumpienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
4. Jurgita
Vainikonienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
5. Indrė Ryliškė Logopedė Logopedės metodininkės
kvalifikacinė kategorija

Tel.  (8 447) 72 349

ROTULIŲ SKYRIAUS KITŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

  Vardas,
pavardė
Pareigos Kontaktai
1. Zita
Bastienė
Dietistė, valytoja  Tel. (8 447) 44328
2. Vidutė
Mockienė
Ūkvedė  
3. Vida
Baranauskienė
Auklėtojos padėjėja
4. Laimutė
Mockienė
Auklėtojos padėjėja
5. Ilona
Plienaitienė
Virėja
6. Lina
Matulaitienė
Auklėtojos padėjėja, skalbėja
7. Alfonsas
Meleta
Pastatų, statinių priežiūros
ir remonto darbininkas,
kiemsargis