>> DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Kontaktai
1. Akvilė Jociutė Direktorė
Tel. (8 447) 72422
direktore@jurbarkudm.lt
2. Vida
Juzikienė
Direktorės
pavaduotoja
ugdymui,
ikimokyklinio ugdymo mokytoja
III vadybinė kategorija; vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
Tel. (8 447) 72402
pavaduotoja@jurbarkudm.lt
3. Ingrida
Gelžinytė
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
 
4. Genovaitė
Grikšelienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
 
5. Nijolė
Macaitienė
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojos metodininkės 
kvalifikacinė kategorija
 
6. Rita
Pielikienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojos metodininkės
kvalifikacinė kategorija
 
7. Rūta
Šniokaitienė
Ikimokyklinio
ugdymo mokytoja
Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
 
8. Rasita
Šimkienė
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
 
9. Ramunė Simokaitienė Mokytoja
Mokytojos
kvalifikacinė kategorija
 
10. Rita
Bartkaitienė
Mokytoja Mokytojos metodininkės
kvalifikacinė kategorija
 
11. Regina
Abromikienė
Mokytoja Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
 
12. Daiva 
Adomaitienė
Mokytoja Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
 
13. Alvyda
Latožienė
Muzikos mokytoja,
meninio ugdymo
pedagogė
Vyr. muzikos mokytojos
kvalifikacinė kategorija
 
14. Rūta
Izokaitienė
Logopedė Vyr. logopedės
kvalifikacinė kategorija
 
15. Rūta
Jasaitienė
Ankstyvosios
užsienio
kalbos mokytoja
 
16.Ieva JanauskaitėŠokio mokytoja Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
17.Laura JanutėPsichologė

KITŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

  Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai
1. Andrius
Šimulynas
Vyriausias buhalteris Tel. (8 447) 72446
buhalterija@jurbarkudm.lt
2. Daiva
Grigaitienė
Sekretorė-buhalterė Tel. (8 447) 72349
info@jurbarkudm.lt
3.Rūta PaspirgėlienėŪkvedėTel. (8 447) 72463
ukvede@jurbarkudm.lt
4. Martišienė
Ramutė
Maitinimo organizatorė, sandėlininkė,
naktinė sargė
 Tel. (8 447) 72463
5. Gražina
Gelžinienė
Vyr. virėja  
6. Vilma
Mickevičienė
Virėja  
7. Ramutė
Gedgaudienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja  
8. Vilija
Kulikauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja  
9. Jovita
Gaudinskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
 
10. Edita
Šauklienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja  
11. Ona PetrauskienėMokytojo padėjėja
12.Laima GlazauskienėMokytojo padėjėja
13.Sandra MerzlikinaMokytojo padėjėja
14. Daliutė
Armonienė
Skalbėja  
15. Irena Bernatavičienė Kiemsargė, mokytojo padėjėja  
16. Auretas
Valaitis
Pastatų, statinių priežiūros ir remonto darbininkas  
17. Jonas
Petrauskas
Naktinis sargas  
18. Violeta
Dailidienė
Naktinė sargė  
19. Aivaras
Paulius
Naktinis sargas  
20. Ilona
Borkertė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja, mokytojo padėjėja, naktinė sargė  
21. Rasa SkilinskienėValytoja

ROTULIŲ SKYRIAUS  PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

  Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Kontaktai
1. Vidutė
Mockienė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
III vadybinė
kategorija
Tel. (8 447) 44 328
2. Rasa
Daunienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojos metodininkės
kvalifikacinė kategorija
3. Jūratė
Trumpienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
4. Jurgita
Vainikonienė
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytojos
kvalifikacinė kategorija
5. Gražina Glinskienė Logopedė Logopedės metodininkės
kvalifikacinė kategorija
6. Jadvyga ŽemliauskienėMeninio ugdymo mokytojaVyr. mokytoja

ROTULIŲ SKYRIAUS KITŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

  Vardas,
pavardė
Pareigos Kontaktai
1. Zita
Bastienė
Maitinimo organizatorė, valytoja, sandėlininkė  Tel. (8 447) 44328
2. Vidutė
Mockienė
Ūkvedė  
3. Vida
Baranauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
4. Laimutė
Mockienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
5. Ilona
Plienaitienė
Virėja
6. Lina
Matulaitienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja , skalbėja
7. Alfonsas
Meleta
Pastatų, statinių priežiūros
ir remonto darbininkas,
kiemsargis
8.Jolanta
Auksorienė
Kiemsargė