Aukščiausia mokyklos-darželio savivaldos institucija, atstovaujanti pedagogams, tėvams/globėjams ir vietos bendruomenei.

Mokyklos tarybos nuostatai.

Pirmininkas: Ramunė Simokaitienė – pradinių klasių mokytoja
Nariai: Vida Juzikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Rasa Daunienė – ikimokyklinio ugd. mokytoja (Rotulių sk.)

Vaidas Norkus – tėvų atstovas (Rotulių sk.) ;

Inga  Zubrickienė – tėvų atstovė;

Irma Gegužienė – tėvų atstovė;

Andrius Šimulynas – vyr. buhalteris;

Artūras Davidavičius – Jurbarkų k. bendruomenės atstovas;

Lina Matulaitienė  – Rotulių k.  bendruomenės atstovė