Aukščiausia mokyklos-darželio savivaldos institucija, atstovaujanti pedagogams, tėvams/globėjams ir vietos bendruomenei.

Mokyklos tarybos nuostatai.

Pirmininkas: Jūratė Bagdanskienė – tėvų atstovė
Nariai: Rita Pielikienė – pirmininko pavaduotoja – ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ingrida Gelžinytė – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Jurgita Vainikonienė – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytoja (Rotulių sk.)

Laima Mockienė – tėvų atstovė (Rotulių sk.) ;

Ieva  Baužienė – tėvų atstovė;

Aušrinė Stanaitienė – tėvų atstovė;

Andrius Šimulynas- vyr. buhalteris;

Rūta Paspirgėlienė – ūkvedė

Vida Juzikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jurbarkų k. bendruomenės atstovė