Jurbarko r. Jurbarkų darželis – mokykla skelbia atranką ūkvedžio pareigoms užimti.

Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas.

Vykdo pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą; organizuoja pagalbinio personalo darbuotojų dieną, sudaro jų darbo grafikus; veda materialinių vertybių apskaitą ir organizuoja jų saugojimą, remontą bei inventorizavimą; dalyvauja inventorizacijose, nurašo susidėvėjusį trumpalaikį ir ilgalaikį turtą; tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkciją; tvarko reikiamą dokumentaciją darbų saugos ir sveikatos, civilinės saugos, gaisrinės saugos dokumentaciją, praveda darbuotojams darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instruktažus.

 Reikalavimai: (privalumas – turėti Darbų saugos pažymėjimą, Gaisrinės saugos pažymėjimą, Civilinės saugos pažymėjimą, automobilį ir vairuotojo pažymėjimą).

Išsilavinimas: ne žemesnis kaip aukštesnysis ar specialus vidurinis, įgytas iki 1995 metų.

Profesija: ūkvedys;

Privalumai: mokėjimas dirbti kompiuteriu su programomis Microsoft Office, Microsoft Excel, Power Point, gebėjimas atlikti viešuosius pirkimus, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu.

Darbo užmokestis: 567,00 Eur

Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama 1 kartą per mėnesį.

Reikalingi pateikti dokumentai:

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; Prašymas dalyvauti konkurse

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

5. Gyvenimo aprašymą;

Darbo stažą (jei yra) patvirtinančio dokumento kopiją;

Pretendentas gali pateikti rekomendacijų.

Darbo laikas:

Per savaitę: 20 val.

Atrankos data: 2023 m. gegužės 15d.

Dokumentai priimami iki 2023-05-12 d., 15 val., Jurbarko r. Jurbarkų darželyje – mokykloje, siųsti elektroniniu paštu: info@jurbarkudm.lt

Telefono numeris pasiteiravimui: (8 447) 72349