Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais, neatskaičius mokesčių.

  2020 metai. Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

2021 metai. Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 Pareigybės pavadinimas Darbuot. skaičius (padauginta iš 1,289) Darbuot. skaičius I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Pedagoginis personalas:
 Mokytojas (4,57 et.) 6 980 6 1190      
 Auklėtojas (8,4 et.) 11 918 11 960      
 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas (1,5 et.) 2 909 2 1020      
 Logopedas (1 et.) 2 538 2 538      
 Meninio ugdymo pedagogas (0,75 et.) 2 406 2 531      
Kitas personalas:
 Dietistas (0,75 et.) 2 332 2 339      
 Ūkvedys (0,75 et.) 2 327 2 340      
 Auklėtojo padėjėjas  (7,8 et.) 9 514 9 655      
 Mokytojo padėjėjas (3,6 et.) 6 309 7 332      
 Sandėlininkas (0,5 et.) 2 190 2 208      
 Skalbėjas (0,75 et.) 2 227 2 241      
 Virėjas (3 et.) 3 732 3 792      
 Valytojas (1,25 et.) 3 252 3 268      
 Pastatų priežiūros darbininkas (1 et.) 2 324 2 416      
 Kiemsargis (1,25 et.) 3 252 2 268      
 Sargas (2,25 et.) 5 376 5 401      

Parengė vyriausias buhalteris Andrius Šimulynas
Atnaujinta: 2021-04-09