MOKINIŲ IR DARŽELIO UGDYTINIŲ PRIĖMIMAS Į JURBARKŲ DARŽELĮ -MOKYKLĄ VYKDOMAS VADOVAUJANTIS PRIĖMIMO Į RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGAS TVARKŲ APRAŠAIS:

Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarka.

Priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka.

Prašymas dėl vaiko priėmimo į mokyklą.

Prašymas dėl vaiko priėmimo į darželį.

Patvirtinimas, kad vaikas lankys darželį prašyme nurodytu laiku.

Aktuali informacija.

Į Jurbarkų darželio – mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai nuo 2 metų amžiaus.
Vaiko  tėvai  (globėjai,  rūpintojai)  kiekvienais kalendoriniais metais, nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d., turi patvirtinti, kad vaikas lankys ugdymo įstaigą prašyme nurodytu laiku. Prašymą galima patvirtinti: siunčiant užpildytą patvirtinimo formą elektroniniu laišku, registruotu laišku arba atvykus į ugdymo įstaigą.

Nepatvirtinus pateikto prašymo lankyti ugdymo įstaigą, vaikas iš sąrašų yra išbraukiamas, vieta neišsaugoma.