PRADINIS UGDYMAS, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMAS IR
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMAS