VIZIJA

Jurbarkų darželis – mokykla turi tapti tokiu darželiu – mokykla, kur ugdytiniams ir darbuotojams garantuojamos saugios darbo ir ugdymosi, kūrybinės veiklos sąlygos. Vaikas gerbiamas kaip asmenybė, atsižvelgiama į individualų ugdymosi stilių, temperamentą, gebėjimus. Skiepijamas atsakomybės jausmas už save ir šalia esantį. Sudarytos palankiausios sąlygos pasaulio suvokimui, saviraiškai ir saviugdai. Ugdomas noras pažinti ir perimti tautos kultūrą, tradicijas, papročius ir sieksime tapti savo kaimo bendruomenės socialkultūros židiniu.

MISIJA

Ugdyti gerą, dorą, sveiką, savarankišką ir laisvą asmenybę, norinčią pažinti ir perimti tautos kultūrą, remiantis tautos tradicijomis, skatinti kūrybinę saviraišką ir būti savo kaimo bendruomenės socialkultūros židiniu.

HIMNAS

Mes vaikučiai pabiručiai
,,Vyturiukai” ir ,,Geniai”,
,,Pelėdžiukai” ir ,,Zuikučiai”-
Čia visi geri draugai.

Čia darželis –Jurbarkų,
Pilnas klegesio vaikų.
Čia darželis Jurbarkų
Daug mums džiaugsmo, iš tiesų.

Laikas mus visus augino
Mokinukais pavadino.
Aš skaičiuoju ir skaitau.
Ir laiškelį parašau.

Pradinukų mūs būrys
Atveria plačiai duris.
Mokytojai mylimai
,,Ačiū” taria mokiniai.