• Negadink manęs. Aš puikiai suprantu, kad nebūtinai turiu gauti viską, ko prašau. Aš tik bandau tave.
  • Nebijok būti man griežtas. Man taip geriau, aš tada jaučiuosi saugesnis.
  • Nebark manęs prie svetimų žmonių. Tavo pastabos, pasakytos prie keturių akių, bus žymiai veiksmingesnės.
  • Neleisk man išmokti blogų dalykų. Aš tikiu, kad tu pastebėsi dar pačias jų užuomazgas.
  • Neklok man kelio kilimėliais, aš turiu nueiti savo “gumbų” ligos kelią.
  • Nebambėk. Jei taip darysi, aš ginsiuosi “apkursdamas”.
  • Neužmiršk, kad aš dar nemoku reikšti savo norų taip aiškiai kaip suaugęs žmogus. Štai kodėl aš kartais būnu netikslus.
  • Neprieštarauk pats sau, nes aš nebežinau, kaip elgtis, ir prarandu pasitikėjimą Tavimi.
  • Rask laiko atsakyti į mano klausimus. Priešingu atveju pastebėsi, kad aš tavęs neklausinėju, o atsakymų ieškau kitur.
  • Atmink, kad aš negaliu augti laimingas be Tavo meilės ir supratimo. Bet juk tai – savaime suprantama, tiesa?