Trumpa įstaigos istorija

 

Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos istorija prasidėjo nuo „Gegužės pirmosios“ kolūkio vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“, kuris pradėjo veikti 1977 metų balandžio 18 d. Įstaigai vadovavo vedėja Angelė Baltrušaitienė. Pradžioje čia veikė 1 lopšelio ir 3 ikimokyklinio ugdymo grupės.

 

1994-09-01 įvyko įstaigos reorganizacija – Jurbarkų pradinė mokykla – darželis. Veikė trys ikimokyklinio amžiaus grupės ir penkios pradinio ugdymo klasės.

 

1995-01-13 Jurbarkų pradinė mokykla – darželis tapo bazine Žindaičių pradinės mokyklos įstaiga. Nuo 2003-01-01 Žindaičių pradinė mokykla tapo Vertimų pagrindinės mokyklos skyriumi.

 

Nuo 1997-11-01 d., nepatenkinus tėvų pageidavimo vaikams lankyti lopšelį – darželį, AB „Dainiai“ iniciatyva pastatytas  priestatas, kuriame nuo 1988-09-01 dienos pradėjo veikti dvi ikimokyklinio amžiaus grupės, įrengta erdvi salė, baseinas..

 

Šiuo metu Jurbarkų darželyje-mokykloje veikia trys ikimokyklinio amžiaus grupės, priešmokyklinio ugdymo grupė, keturios pradinio ugdymo klasės.

 

Nuo 2003-09-01 Rotulių pradinė mokykla ir Rotulių vaikų lopšelis-darželis tapo Jurbarkų darželio-mokyklos skyriumi.

 

 

Trumpa istorija apie Rotulių skyrių

 

Rotulių darželis darbo metus skaičiuoja nuo 1984m. spalio mėn. 24 d. Tuomet Jurbarko r. ,,Pergalės“ kolūkyje atidarytam vaikų darželiui vadovauti pradėjo šviesaus atminimo darželio vedėja Aurelija Ūsaitienė. Veikė dvi mišraus amžiaus vaikų grupės.

 

Rotulių kaimo pradinė mokykla buvo atidaryta 1970m. spalio mėn. ir vadinosi Pergalės kolūkio pradine mokykla. 1991m. mokykla pavadinta Rotulių kaimo pradine mokykla.

 

2003 m. rugsėjo 1d. po įstaigų reorganizacijos, Rotulių kaimo darželis ir pradinė mokykla buvo prijungti prie Jurbarkų darželio-mokyklos ir pavadinti Jurbarkų darželio mokyklos Rotulių skyriumi.

 

Šiuo metu Rotulių darželyje dirba dvi mišraus vaikų amžiaus grupės. Pradinėje mokykloje mokomi pirmų ketvirtų klasių mokiniai.