UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS

UGDOMĖS IR MOKOMĖS KITAIP

Norint išugdyti įvairias vaikų kompetencijas, būtina vaikus įtraukti į aktyvų, mąstyti verčiantį mokymąsi.

Taikomi įvairūs netradiciniai ugdymo metodai pažadina vaikų smalsumą ir pažinimo džiaugsmą, aktyvina ir motyvuoja, skatina komandinį darbą bei dar didesnį norą bandyti, tyrinėti atrasti.

Paspaudę ant nuotraukų, atverskite albumus ir pažiūrėkite, kaip mums sekasi ugdytis ir mokytis „kitaip”?

Trečiokų eksperimenta
Kas gi čia bus? – smalsu ir pirmokams, ir ketvirtokams…
„Vyturiukų” grupė
„Geniukų” grupė
„Pelėdžiukų” grupė