Jurbarkų darželis-mokykla įgyvendino projektą Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas Valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą ir Jurbarkų darželio-mokyklos, Rotulių skyriuje įrengė šilumos siurblį oras-vanduo.

Projektui įgyvendinti buvo gauta 42633 Eur iš klimato kaitos programos lėšų.