Darželis-mokykla nuo 2003 metų priklauso Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklai tinklui. Įstaigoje, pasitelkiant bendruomenę ir socialinius partnerius, ugdomi vaikų sveikos gyvensenos įgūdžiai, kuriama sveikatai palanki fizinė ir psichosocialinė aplinka. Veikla vykdoma pagal parengtą ir Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo  nutarimu suderintą programą.

2009 m. sudaryta vaikų sveikatingumo ugdymo  koordinavimo grupė.

TIKSLAS – koordinuoti vaikų sveikatinimo veiklą

UŽDAVINIAI:

  1. Aptarti su mokytojomis vaikų sveikatinimo veiklos įvairinimo galimybes (renginiai, išvykos, grupių projektai, bendradarbiavimas su šeimomis).
  2. Dalyvauti sveikatingumo renginių organizavime, teikti pagalbą pedagogėms.
  3. Inicijuoti šeimų dalyvavimą kartu su vaikais bendroje sveikatingumo ugdymo veikloje.

Pagrindines sveikatos ugdymo mūsų įstaigoje grandys: higieninis  ugdymas, ekologinis ugdymas, saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, gyvenimo įgūdžių  formavimas, dienos režimas ir sveika mityba, sportas, grūdinimas, prevencinis ugdymas, bendradarbiavimas su šeima ir visuomene.