Nuo 2021 m. spalio 1 d. keičiasi Atlyginimo už vaikų išlaikymą Jurbarko r. savivaldybės švietimo įstaigose tvarka. Būtina pateisinti vaikų paleistas dienas dėl ligos.

Nelankytas dėl ligos, ne mažiau kaip 5 kalendorines dienas iš eilės, gali pateisinti tėveliai raštu. Formą, kurią reikės užpildyti, pateiks grupės auklėtojos. Taip pat galima pateikti ir gydytojo pažymą. Ją galima rasti prisijungus prie E sveikatos portalo. Gydytojo pažyma galioja už kiekvieną praleistą dieną. Už praleistas dėl ligos dienas darželio ugdytiniams mokestis už maitinimą nebus skaičiuojamas.            

Vaikui sunegalavus, jau pirmą dieną tėvai ar globėjai turi patys pranešti apie tai grupės auklėtojai iš pat ryto, iki 9 val., telefonu ar kitomis priemonėmis ir prisiimti visą atsakomybę už vaiko neatvykimą į įstaigą.

Nuo atlyginimo už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje nėra atleidžiama, jei vaikas nelanko ugdymo įstaigos, o įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai leidžia vaikams fiziškai dalyvauti ugdymo veiklose.

Administracija