1. Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau, kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas .
 2. Į įstaigą nepriimami sergantys ar (ir) turintys užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, kosti, yra išskyrų iš nosies ir kt.) vaikais. 
 3. Po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo  pažymą (F 094/a ).
 4. Vaikui sunegalavus įstaigoje, jis izoliuojamas iki atvykstant tėvams.
 5. Įstaigoje (grupėse) negali būti medikamentų, neįtrauktų į įstaigos pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą.
 6. Į darželį vaikai turi būti vedami, švarūs, švariais drabužėliais. 
 7. Grupėje vaikai turi turėti tinkamą avalynę su pakulne (basutės, bateliai). 
 8. Mažųjų vaikų grupėse rekomenduojame turėti atsarginius apatinius drabužėlius. 
 9. Viršutiniai drabužėliai turi būti patogūs ir praktiški, skatinantys rengtis savarankiškai.              
 10. Būtina grupėje palikti tėvų darbo, namų ir mobiliojo telefono numerius, kad galėtume jus informuoti vaikui susirgus ar įvykus traumai.  
 11. Vaiko dienos režimas atitinka vaiko fiziologinius poreikius, jo amžiaus ypatumus, sveikatos būklę.
 12. Aktyvi fizinė veikla organizuojama kasdien, atsižvelgiant į vaikų amžių ir sveikatos būklę.
 13. Kasdien, 2 kartus šviesiu paros metu, vaikai išvedami į lauką. Žiemos metu – esant ne žemesnei kaip minus 12 C temperatūrai ir silpnam vėjo greičiui (iki 2 m/sek.) arba ne žemesnei kaip minus 8oC temperatūrai ir vidutiniam vėjo greičiui (nuo 2 iki 6 m/sek.).

Informacija parengta vadovaujantis:

 1. Lietuvos Respublikos Sveikatos ir apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymu „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ Nr. V-450.  
 2. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos higienos normos HN

75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 2010 m. balandžio 22 d. Nr. V-313.