• Visi pirmos klasės mokiniai ir darželio priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai nuo š. m. rugsėjo 1 d. turi teisę į nemokamus pietus darželyje-mokykloje, nevertinant pajamų.
  • Kreipiantis tik dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui arba pirmos klasės mokiniui reikia užpildyti Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) formą.
  • Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamus pietus nevertinant pajamų SP-11 (A) formą pateikti prisijungus adresu www.spis.lt arba kreiptis į seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.
  • Norint gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokymo reikmėms įsigyti, kai vertinama gaunamos pajamos, reikia kreiptis į seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima kreiptis iki spalio 5 d.

Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus.

  • Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 18 d. Jurbarko rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T2-369 „Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo skiriama vienkartinė parama pirmųjų klasių mokiniams – 117 eurų.

Prašymą dėl vienkartinės paramos gali pateikti vienas iš tėvų arba globėjas seniūnijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – seniūnijose, kuriose faktiškai gyvenama.

Prašymai priimami nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.