Spalio 4 dieną mūsų įstaigoje vyko seminaras “Pozityvių santykių kultūra ir jų formavimo gairės pedagogų kolektyve”

Gyvai, nuotaikingai bendraujant su lektoriumi Vygandu Pikčiūnu, laikas prabėgo greit, o įgytos naudingos žinios, praktiniai patarimai išliks tikrai ilgam.