VEIKLOS SRITIS – ŠVIETIMAS.

Švietimo veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226):

  • pagrindinė veiklos rūšis – pradinis ugdymas, kodas 85.20;

kitos švietimo veiklos rūšys:

  • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
  • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.